Empat eller högkänslig?

Ok så du funderar på om du är högkänslig, en så kallad High Sensitiv Personality. Ett karaktärsdrag och inte ett syndrom.
Men kan det vara s att du är empat? Eller både empat och HSP? På många sätt liknar de här två karaktärsdragen varandra. Men det finns skillnader. 

Från Må Bra:
Om man ska sammanfatta det så kan man säga att nästan alla empater är högkänsliga personer men att alla högkänsliga personer inte är empater. Skillnaderna mellan karaktärsdragen finns i nyanserna.

Högkänsliga personer påverkas i hög grad av utomstående faktorer och kan ha svårt att hantera stress till exempel. Empaten påverkas också av utomstående faktorer men då framför allt av andras känslor och fysiska symtom.

Högkänsliga personer påverkas av energin runtomkring men absorberar den inte på samma sätt som empaten. Så även om båda påverkas av andras energi så upplever empaten andras känslor som om de vore sina egna medan den högkänsliga personen istället mår dåligt över att någon annan mår dåligt.