Håller du ihop?

Känns allt intensivt, trängt, för mycket och överallt? Om du förstår något av den där snurriga meningen så är du nog som jag – HSP.
Om du är det så känner du väldigt intensivt. Du gråter ofta till konst eller musik eller en vacker vinterväg. Andras sinnesstämning påverkar dig starkt och du har svårt att stänga av din “känslighet”.
Jag vet hur du mår. Du mår mycket och hela tiden, och ibland måste du pausa från allt och alla trots att du älskar dem, livet och lyckliga stunder.
Att leva med HSP är att leva med att sätta gränser, förstå sitt rika känsloliv och hitta förmågan att stänga av, eller stänga ner, ibland.

Vad är HSP?

vad är hsp

HSP – Higly Sensitive Person

Begreppet myntades 1991 av den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron och syftar på en person född med ett särskilt personlighetsdrag.

Högkänsliga personers hjärna fungerar delvis annorlunda än hos de flesta andra. Vi har ett känsligt nervsystem och kan inte filtrera yttre stimuli på samma sätt som andra och är således “högreceptiva”. Vi noterar fler detaljer och vi bearbetar dessa på ett djupare plan än andra. HSP är inte en funktionsnedsättning eller diagnos utan ett medfött personlighetsdrag som finns hos både djur och människa.