Empat eller högkänslig?

Ok så du funderar på om du är högkänslig, en så kallad High Sensitiv Personality. Ett karaktärsdrag och inte ett syndrom.
Men kan det vara s att du är empat? Eller både empat och HSP? På många sätt liknar de här två karaktärsdragen varandra. Men det finns skillnader. 

Från Må Bra:
Om man ska sammanfatta det så kan man säga att nästan alla empater är högkänsliga personer men att alla högkänsliga personer inte är empater. Skillnaderna mellan karaktärsdragen finns i nyanserna.

Högkänsliga personer påverkas i hög grad av utomstående faktorer och kan ha svårt att hantera stress till exempel. Empaten påverkas också av utomstående faktorer men då framför allt av andras känslor och fysiska symtom.

Högkänsliga personer påverkas av energin runtomkring men absorberar den inte på samma sätt som empaten. Så även om båda påverkas av andras energi så upplever empaten andras känslor som om de vore sina egna medan den högkänsliga personen istället mår dåligt över att någon annan mår dåligt.

Är jag HSP?

jag hsp

Hur vet jag om jag är HSP?

Är du ovanligt observant och lägger ofta märke till detaljerna i din omgivning?

Blir du lätt överstimulerad?

Påverkar andra männisors sinnestämning dig starkt?

Har du ett behov att ibland få vara ifred för att det händer för mycket kring dig?

Behöver du mycket egentid?

Reagerar du starkt på hunger, trötthet, dofter, ljus och ljud?

Blir du väldigt starkt berörd av konst och musik?

Är du djup, kanske en tänkare eller en grubblare?

Är du plikttrogen och samvetsgrann?

Försöker du i möjligaste mån undvika situationer som gör dig upprörd?

Om du svarat ja på de flesta av dessa frågor så tycker jag att du ska läsa mer om HSP för att få en ökad förståelse för det här personlighetsdraget. Om du har hittat hit så är det troligt att du eller någon i din omgivning är HSP.
Välkommen hit, här kommer jag att tipsa om sidor, böcker och poddar om HSP.

Välkommen hit!

välkommen

Välkommen till HSP-bloggen. Här kommer du att hitta forskning och fakta blandat med mina egna reflektioner, funderingar och tips på böcker, poddar och sidor att läsa för dig som vill veta mer!