Empat eller högkänslig?

Ok så du funderar på om du är högkänslig, en så kallad High Sensitiv Personality. Ett karaktärsdrag och inte ett syndrom.
Men kan det vara s att du är empat? Eller både empat och HSP? På många sätt liknar de här två karaktärsdragen varandra. Men det finns skillnader. 

Från Må Bra:
Om man ska sammanfatta det så kan man säga att nästan alla empater är högkänsliga personer men att alla högkänsliga personer inte är empater. Skillnaderna mellan karaktärsdragen finns i nyanserna.

Högkänsliga personer påverkas i hög grad av utomstående faktorer och kan ha svårt att hantera stress till exempel. Empaten påverkas också av utomstående faktorer men då framför allt av andras känslor och fysiska symtom.

Högkänsliga personer påverkas av energin runtomkring men absorberar den inte på samma sätt som empaten. Så även om båda påverkas av andras energi så upplever empaten andras känslor som om de vore sina egna medan den högkänsliga personen istället mår dåligt över att någon annan mår dåligt.

Håller du ihop?

Känns allt intensivt, trängt, för mycket och överallt? Om du förstår något av den där snurriga meningen så är du nog som jag – HSP.
Om du är det så känner du väldigt intensivt. Du gråter ofta till konst eller musik eller en vacker vinterväg. Andras sinnesstämning påverkar dig starkt och du har svårt att stänga av din “känslighet”.
Jag vet hur du mår. Du mår mycket och hela tiden, och ibland måste du pausa från allt och alla trots att du älskar dem, livet och lyckliga stunder.
Att leva med HSP är att leva med att sätta gränser, förstå sitt rika känsloliv och hitta förmågan att stänga av, eller stänga ner, ibland.

Är jag HSP?

jag hsp

Hur vet jag om jag är HSP?

Är du ovanligt observant och lägger ofta märke till detaljerna i din omgivning?

Blir du lätt överstimulerad?

Påverkar andra männisors sinnestämning dig starkt?

Har du ett behov att ibland få vara ifred för att det händer för mycket kring dig?

Behöver du mycket egentid?

Reagerar du starkt på hunger, trötthet, dofter, ljus och ljud?

Blir du väldigt starkt berörd av konst och musik?

Är du djup, kanske en tänkare eller en grubblare?

Är du plikttrogen och samvetsgrann?

Försöker du i möjligaste mån undvika situationer som gör dig upprörd?

Om du svarat ja på de flesta av dessa frågor så tycker jag att du ska läsa mer om HSP för att få en ökad förståelse för det här personlighetsdraget. Om du har hittat hit så är det troligt att du eller någon i din omgivning är HSP.
Välkommen hit, här kommer jag att tipsa om sidor, böcker och poddar om HSP.

Vad är HSP?

vad är hsp

HSP – Higly Sensitive Person

Begreppet myntades 1991 av den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron och syftar på en person född med ett särskilt personlighetsdrag.

Högkänsliga personers hjärna fungerar delvis annorlunda än hos de flesta andra. Vi har ett känsligt nervsystem och kan inte filtrera yttre stimuli på samma sätt som andra och är således “högreceptiva”. Vi noterar fler detaljer och vi bearbetar dessa på ett djupare plan än andra. HSP är inte en funktionsnedsättning eller diagnos utan ett medfött personlighetsdrag som finns hos både djur och människa.

Välkommen hit!

välkommen

Välkommen till HSP-bloggen. Här kommer du att hitta forskning och fakta blandat med mina egna reflektioner, funderingar och tips på böcker, poddar och sidor att läsa för dig som vill veta mer!